кабелен интернет

      ЦЕНА НА ИНТЕРНЕТ С КАБЕЛЕН МОДЕМ
*Локален Downstream - канал, от кабелната станция до вашия кабелен модем, отделен за локалния трафик в мрежата ни (channel from our cable station to your cable modem, separate for local traffic in our network) Upstream - канал, от вашия кабелен модем до кабелната станция (channel from your cable modem to our cable station) Всеки от каналите (Международен, Български и Локален Downstream) е автономен, т.е получавате и 3-те едновременно. (every channel (international, Bulgarian and local) is separate, so you recive all of them at same time.) За да станете абонат на Скат-РеТеКом трябва да си закупите кабелен модем чиято цена е 50 лева или безплатно ако договорът е за 18 месеца и абонатът е длъжен да заплаща ежемесечно своите такси** IP адресите се пазят 6 месеца след последната платена сметка.

оптичен интернет

      ЦЕНА НА ИНТЕРНЕТ ПО ОПТИЧЕН КАБЕЛ

**За да станете абонат е нужно да заплатите единствено месечна такса**